Opsiyonlar

  • EMC-APM
  • 100 bar’a kadar basınç ile optimum temizleme
  • Önceden ayarlanan hortum sistemi ile kolay kullanım